Każde szkolenie organizowane na zlecenie firmy lub instytucji poprzedzone jest indywidualnymi konsultacjami z zamawiającym. Dzięki takim udogodnieniom zakres szkolenia, a przede wszystkim proponowane ćwiczenia są maksymalnie dopasowane do profilu zainteresowanej firmy lub instytucji oraz specyfiki pracy i oczekiwań uczestników szkolenia.

Feedback ma sens!

Warsztaty interaktywne dedykowane właścicielom firm oraz przedstawicielom kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Przekonaj się, że rozmowa oceniająca nie musi być złem koniecznym, a udzielanie informacji zwrotnej to najlepsza droga do budowania zaangażowania Twoich pracowników.

Twórcze myślenie w biznesie. Zarządzanie i motywowanie przez komunikację.

Warsztaty interaktywne dedykowane właścicielom firm oraz przedstawicielom kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla.

Proponuję Państwu innowacyjny, autorski warsztat oparty o twórcze metody pracy. Uczestnicy na nowo odkryją komunikację w organizacji jako proces wytwarzania, zdobywania, przetwarzania informacji oraz znaczenie tego procesu dla każdego człowieka – jednostki społecznej oraz członka organizacji, na rzecz której powinien działać.